ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

/Hatályos: 2021. április 19. napjától/

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Fogyasztó/Vásárló a Webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

I. Alapvető rendelkezések

I.1. Vállalkozás/Eladó/Társaság adatai:

Cégnév: Pare Bt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

Honlap: www.szaloncikk.hu

Kapcsolattartás: Birovecz Ferenc ügyvezető

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

Telefonszám: +36 70/422-3976

E-mail cím: pare_bt@gmail.hu

Adószám: 21542338-2-15

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15-06-091146

Tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma: Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály, E-16.828/2018.  

Cégünk tárhely szolgáltatójának neve, címe, telefonos elérhetősége és elektronikus levelezési címe: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., +36 1 700 2323, info@tarhely.com

 

I.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a PARE Bt. által üzemeltetett https://szaloncikk.hu/webaruhaz webshop (a továbbiakban: Webshop) online áruházban történő vásárlás vásárló és egyéb látogató (továbbiakban: Vásárló) általi feltételeit.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Vásárló a Webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatóban foglaltakat.

 

I.3.  Irányadó jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
 • a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

I.4.  Vállalkozás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webshop felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket a Vásárlónak el kell fogadnia a Webshop felületén erre biztosított platformon. 

 

I.5. Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

II. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

II.1. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

II.2. Tájékoztatás az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről: 

 • Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése, megerősítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok - ide tartozik a kosár tartalmának módosítása és törlése is – módosítására, javítására.  A Vásárló részéről megadott adatok helyességért kizárólag a Vásárló a felelős. A Vásárló részéről megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla, a terméke(ke)t pedig a Vásárló részéről megadott szállítási címre kézbesítjük.
 • Vásárló a rendelésének leadásával tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás jogosult a Vásárló által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Vásárló részére történő áthárítására. Vállalkozásunk a hibás, pontatlan adatok alapján történő teljesítésért kizárja felelősségét.

A Vásárló által rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

 

II.3. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a Vállalkozás felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

III. Regisztráció és Vásárlás

III.1. A Vásárló megérkezik a weboldalra - https://szaloncikk.hu/- .

A Vásárló kiválasztja a terméket -A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. A Vásárlónak a vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!-

A kiválasztott terméket a Vásárló behelyezi a kosárba. Amennyiben szeretné folytatni a vásárlást, tovább böngészhet a termékek között.

Amennyiben le szeretné adni megrendelését, akkor rákattint a kosár gombra. A kosár menüponton belül tudja ellenőrizni kosara tartalmát. Amennyiben nem módosítja a kosara tartalmát, akkor tovább tud lépni a Megrendelés oldalra. Ezen az oldalon tudja megadni a vásárláshoz szükséges adatait, vagy át tud lépni a bejelentkezés/regisztráció oldalra.

Ezen az oldalon eléri az ÁSZF-et, és azt, hogy vásárlásának adatai kizárólagosan az ügymenet végrehajtásához szükséges ideig tárolódnak, vagy tud dönteni a gyors fióklétrehozásról is.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy vásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A Vásárló ki tudja választani a fizetési módokat.

Véglegesíteni tudja megrendelését a "Megrendelés elküldése" gombbal.

Megrendelés elküldését követően egy automatikus email érkezik a Vásárló által megadott e-mail címére, amivel a rendszer nyugtázza, hogy a megrendelése beérkezett.

A weboldal üzemeltetői ezután az adminisztrációs felületen tudják nyomon követni a rendelést, GLS címke generálás, stb.

A GLS címke generálása során egy értesítő e-mail kerül megküldésre a Vásárló részére.

Egy külön e-mailben az ÁSZF PDF formátumú példánya, és amennyiben gépet vásárolt, akkor a hozzá tartozó garancialevél is megküldésre kerül.

 

III.2. A weboldalon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és az Eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem megtekinthető és nem hozzáférhető. 

A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

A megrendelések leadása kizárólag a Weboldalon, elektronikus úton lehetséges és csak házhozszállítással. A megrendelt termék személyes átvételére az Eladó nem biztosít lehetőséget.

IV. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK

IV.1. Szállítással kapcsolatos információk:

Amennyiben a megrendelés munkanapon 13:00 előtt megérkezik a Vállalkozás rendszerébe, úgy - amennyiben a következő nap munkanap - már a Vásárlónál lesz a csomag másnapra, melyet a GLS csomagszolgálat szállít ki, mely ingyenes, ha 25.000 Ft feletti értékben rendel a Vásárló a Vállalkozótól, egyéb esetben a szállítás díja: 1.850 Ft.

Szállítás előreutalással és utánvéttel (készpénzes és bankkártyás fizetés a futárnál lehetséges) vehető igénybe, mely súlytól és távolságtól függetlenül fix 1.850 Ft, 25.000 Ft alatti vásárlás esetén!

Házhozszállítást a Crystal Nails és a BrillBird termékekre vonatkozóan csak és kizárólag Magyarország területén belül végez Társaságunk.

Magyarország területén kívülre történő szállítási díjainkról tájékozódjon a Kapcsolati oldalon található elérhetőségek egyikén.

 

IV.2. Fizetéssel kapcsolatos információk:

Fizetési módok: előreutalásos és utánvétes (készpénzes és bankkártyás kiegyenlítés a futárnál lehetséges) fizetés.

Amennyiben Felek nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb a szállítás időpontjában kell kiegyenlíteni.
Késedelem esetén a Vásárló olyan késedelmi kamatot köteles megfizetni, amelynek összege a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatának kétszerese. A fizetési határidő utolsó napjának elteltével a késedelem figyelmeztetés nélkül is, automatikusan bekövetkezik.
Vásárló nem jogosult a webshop üzemeltetőjének követeléseit bármilyen jogalapú, állítólagos ellenigényekkel elszámolni, beszámítani.
Az árak mindig Ft-ban értendők és magukban foglalják a törvényes ÁFÁ-t, valamint az esetleges további adókat.

 

V. Értékesítés után ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások

A megrendelést követően, valamint egyéb felmerülő kérdés, probléma esetén a Vállalkozás az alábbi elérhetőségeken keresztül áll a Fogyasztó rendelkezésére:

Cégnév: Pare Bt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

Kapcsolattartás: Birovecz Ferenc ügyvezető

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

Telefonszám: +36 70/422-3976

E-mail cím: pare_bt@gmail.hu

VI. JÓTÁLLÁSI JOGOK

VI.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:

 • Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
 • A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
 • A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 • A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

VI.2. A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása – „A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta” kivétellel - jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

VI. 3. A vállalkozás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 1. sz. Korm. rendelet) előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel az 1. sz. Korm. rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

 

VI. 4. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részérevaló átadását követőenlépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annakmegbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethetővissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

VI. 5. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez főződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

VI. 6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

VI.7.

 • Ha az 1. sz. Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha az 1. sz. Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 • Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőnbelül, a fogyasztóérdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

VI. 8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (továbbiakban. NGM rendelet) 6.§ (1) bek. szerint a Kijavításra vagy – az NGM rendelet 4. § (5) bekezdése szerinti esetben - a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) bek. alapján az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az NGM rendelet 1. melléklet tartalmazza.

 

VI. 9. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;

b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

A javítószolgálat a kijavítást az NGM rendelet 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 

VI. 10. 

 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket  nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék-és termékszavatossági, illetvekártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállásból eredő jogok – az 1. sz. Kormányrendelet 4. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel „A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.” - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
 • A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
 • A fogyasztó jótállásiigényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

VII. Kellékszavatosság és termékszavatosság

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti rendelkezések alapján:

 

VII. 1. Kellékszavatosság (Ptk. 6:159. § - 6:167. § )

 • Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
 • Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

             a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése   lehetetlen, vagy      ha az a     kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,           figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog           teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

             b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja        vagy mással            kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e         kötelezettségének – a             kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható  rendeltetésére figyelemmel - megfelelő   határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni – az előbb rögzített feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a      jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 • A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
 • A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
 • Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
 • A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 • A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
 • A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
 • Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
 • Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 • Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.
 • Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

VII. 2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168. § - 6:170. §)

 • Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

             a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

             b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

             c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 • A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

VIII. Fogyasztók elállási és felmondási jogával kapcsolatos tájékoztatás

- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2. sz. Korm. rendelet) alapján-

 

VIII. 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog (2. sz. Korm. rendelet 20. §)

 • Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a következő pontban részletezett és meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 2. sz. Korm. rendelet 13. § - „A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.” - vagy a 19. § - „A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.” - szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót szintén a következő pontban részletezett és meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

 • A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

             a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

             aa) a terméknek,

             ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az   utoljára

             szolgáltatott terméknek,

             ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

             ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

             a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

             b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

             számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

 • A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

VIII. 2. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 • Ha a vállalkozás a 2. sz. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott - a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról - tájékoztatási kötelezettségének (továbbiakban: tájékoztatási kötelezettség) nem tett eleget, az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
 • Ha a vállalkozás az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az előző pontban meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 

VIII. 3. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 • A fogyasztó a meghatározott határidőn belül történő indokolás nélküli elállás vagy felmondás jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 • A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a meghatározott határidőn belül történő indokolás nélküli elállás vagy felmondás jogának az előző pontban rögzítettek szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 • Az indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő, illetve a - Ha a vállalkozás a 2. sz. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
 • Ha a vállalkozás az elállásra/felmondásra nyitva álló határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az előző pontban meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le - meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

VIII. 4. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 • Ha a fogyasztó a 2. sz. Korm. rendeletnek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
 • A megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a jelen fejezetben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

VIII. 5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 • Ha a fogyasztó a 2. sz. Korm. rendeletnek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, illetve a vállalkozás követelheti az ésszerű költségeinek – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.
 • Ha a 2. sz.  Korm. rendelet 13. § - „A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.” - vagy a 19. § - „A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.” - szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Jelen esetben a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
 • Egyebekben a fogyasztó kötelezettségeit elállása vagy felmondása esetében a további részletszabályokat a 2. sz. Korm. rendelet 27-28. §-ai tartalmazzák.

 

VIII. 6. A fogyasztót megillető elállási  jog alóli kivételek

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a határidőn belül történő indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a határidőn belül történő indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogát.

 

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, úgy az elállási/felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

IX. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

IX.1. A Fogyasztó a terméket, illetőleg Társaságunk tevékenységét illető kifogásait (panaszát) az alábbi elérhetőségeken juttathatja el, jelentheti be hozzánk:

E-mail cím: pare_bt@gmail.hu

Telefonszám: +36 70/422-3976

Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28.

 

IX.2. A Fogyasztó elsősorban írásban – postai vagy elektronikus úton - közölheti Társaságunkkal panaszát.

Azonban lehetőség van a szóbeli panasztételre is személyesen a 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 28. sz. alatti üzlethelyiségben, ahol a szóbeli panaszt Társaságunk haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja.

Társaságunk a panaszt egyedi azonosítószámmal látja el a telefonon közölt szóbeli panasz esetén. 

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban – amennyiben postai úton érkezett a panasz, úgy postai úton, amennyiben elektronikus úton érkezett a panasz, elektronikus úton - megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Társaságunk álláspontját köteles megindokolni. 

Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére, személyes jelenlét esetén azt helyben átadja. Az elektronikus úton érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére.

Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, a hatóság ellenőrzése esetén annak kérése felmutatja. 

 

IX.3. Abban az esetben, ha Társaságunk és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, úgy hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti a következők szerint:

 • A Fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordult panaszával:

             Az általános fogyasztóvédelmi hatóságként az illetékes kormányhivatal jár el, melyekről bővebb információ az alábbi internetes               oldalon található: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 • A Fogyasztó panasza esetén jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Társaságunkkal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettsége van.

A békéltető testület eljárásának fő célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. 

Bővebb információ a Békéltető Testületekről és a területileg illetékes Békéltető Testületekről:

             https://bekeltetes.hu/

             https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 • A Fogyasztónak polgári eljárás keretein belül a jogvita rendezése érdekében lehetősége van a bírósághoz fordulni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • A Fogyasztó továbbá igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot, mely az alábbi internetes oldalon keresztül elérhető: http://ec.europa.eu/odr

Az uniós online vitarendezési (OVR) platform - mely az Európai Bizottság által működtetett - célja, hogy a vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

 

X. Adatvédelem

A weboldal adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi oldalon:

https://szaloncikk.hu/adatvedelmi-tajekoztato

XI. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) értelmében a weboldal szerzői jog védelem alá esik, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján „A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.”

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. április 19.